Svensk hund

Välkommen till en hemsida helt dedikerad till våra svenska inhemska hundraser. Här hittar du information om varje erkänd svensk hundras, deras historia, egenskaper och i förekommande fall vart du kan vända dig för att skaffa, träffa eller se den ras du fastnat för.

Till skydd och gagn för svensk hund

Syftet med hemsidan är att ge dig som funderar på att skaffa hund information om våra inhemska raser, så att du kanske känner att det vore trevligt att just ta hem en svensk hundras. Vi vill stärka ställningen för våra inhemska hundar, för risken finns att dem i framtiden inte längre existerar, då bestånden har minskat betydligt för flera under senare år. Ett exempel på det är Gotlandsstövaren som traditionellt har använts som jakthund, men numera främst är (tyvärr) inte alltför vanlig sällskapshund. 

Copyright © 2021 svenskhund.se — Uptown Style WordPress theme by GoDaddy