Omtanke

Svenskhund.se jobbar för djurskydd på flera sätt, genom att dels informera och dels samla pengar till djurskyddd. Vi samlar in pengar genom försäljning i bloggen, försäljning av annonsplatser och genom den avgift vi tar från er som ställer frågor till svenskhund.se:s expertpanel.

För var 100:e besökare på svenskhund.se skänkte vi pengar till ett vårddygn på Hundstallet i Stockholm.

Med ditt besök på svenskhund.se hjälpte du oss att hjälpa. Ju fler besökare desto fler vårddygn!

Tack för din omtanke!

Rösta: Vilka organisationer vill du att vi stödjer?

För tillfället stödjer vi Hundstallet, som fick flest röster i förra omröstningen. Djurens jurister och Djurskyddet gör också ett viktigt djurskyddsarbete.

Vem vill ni att vi stödjer? Ni besökare bestämmer!

 Det finns fler sätt att hjälpa till

Sverige har ett bra djurskydd jämfört med många andra länder. Men det händer att hundar far illa också här – att de vanvårdas, överges eller helt enkelt råkar illa ut på grund av hundägarens okunskap.

Du kan enkelt bidra till en förbättrad tillvaro för många hundar, i Sverige och utomlands. På den här sidan får du tips om hur. Vi lägger löpande ut information om hur din insats – som kanske känns liten för dig – kan göra betydande skillnad för utsatta hundar.

Omtanke är svenskhund.se:s sätt att bidra till djurskyddsarbete. Vi hoppas att du också vill hjälpa till. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Här är några enka tips på hur DU kan ge omtanke!

Anmäl brott mot djur

Om du ser eller tror att ett djur far illa ska du göra en anmälan till djurskyddshandläggaren hos din länsstyrelse. Du kan också göra en anmälan till polisen som vidarebefordrar anmälan till Länsstyrelsen om de inte själva har möjlighet att handlägga ärendet.
Läs mer på djurskyddet.se: Anmäl brott mot djur

Hjälp hundar att hitta hem

Har din hund sprungit bort/försvunnit? Eller har du hittat en bortsprungen hund?

Du som ska skaffa hund – tänk på det här!

Tänk igenom beslutet två gånger
En hund kan bli över 15 år gammal. Det betyder ett långvarigt ansvar och engagemang från dig. Så förhasta dig inte, tänk efter innan du skaffar hund så besparar du både dig och hunden framtida besvär.

Välj en sund hundras
Inom vissa hundraser förekommer avel på exteriöra egenskaper som inte överensstämmer med sund hundavel. Sveriges Veterinärförbund (SVF) uppmanar därför hunduppfödare och hundköpare att avla på och köpa sunda hundar. Läs mer: SVF:s definition av sunda hundar

Var noga med varifrån du köper din hund
Fundera gärna på möjligheten att ta hand om ett djur från ett djurhem. Ett djurhem omhändertar djur, som har farit illa eller övergivits, och strävar efter att omplacera djuren i en ny bättre miljö.

Undvik den grymma handeln med smuggelhundar
Den organiserade illegala handeln och smugglingen av hundar är en grym verksamhet där djuren far mycket illa. För att undvika att stödja den illegala handeln kan du följa dessa enkla råd.
∙ Ta reda på vart hunden kommer ifrån. Nöj dig inte med bara ett mobiltelefonnummer som enda kontakt med säljaren.
∙ Köp inte din hund via en mellanhand.
∙ Hälsa på valpen och tiken hos uppfödaren före köpet.
∙ Kräv ID-handling och hälsointyg för valpen.
∙ Kräv kvitto med säljarens namn och adress.
∙ Om du ska köpa hund från utlandet ska hunden också vara rabiesvaccinerad och avmaskad. Den som för in hunden ska anmäla hunden till tullen vid gränspassage. (När djur förs in i Sverige utan kontroll kan de fruktade sjukdomarna dvärgbandmask och rabies få fäste i Sverige. Om dessa sjukdomar smittar människor kan följderna bli mycket allvarliga.)

Bli djurhemsfadder

Som Djurhemsfadder hjälper du hemlösa djur med mat, veterinärvård och ett tillfälligt hem. Du gör en ovärderlig insats genom att du regelbundet stödjer det viktiga arbete som sker runtom på våra djurhem och jourhem. Du betalar enkelt via autogiro, 30 kronor per månad eller mer. En förhållandevis liten summa, som gör desto större nytta. Pengarna gör det helt enkelt möjligt för våra anslutna djurhem att ge de omhändertagna djuren bättre omvårdnad.

Läs mer på djurskyddet.se: Bli djurhemsfadder

Stöd Djurskyddet via godhandling.se

Brukar du handla på internet? Prova att handla via godhandling.se nästa gång och skänk samtidigt några kronor till Djurskyddet Sverige.

Läs mer på djurskyddet.se: God handling

Leave a Reply